Artist: Cicho
Lyrics of Artist: Cicho
  1. [Lyric] Wylew III (Cicho)

    [Intro] Ta voix, tes yeux... Tes mains, tes lèvres... Nos silences, nos paroles... [Refren] Nie mam refrenu i nie mam pomysłu Jak się w końcu przemóc by nie brać życia w cudzysłów? Nie pytać się czemu i nie lać znowu po pysku Nie psuć sobie tlenu i nie mówić ci idź już (nie mówić ci idź już) Nie mam refrenu i nie mam pomysłu Jak się w końcu...Learn More
    rapCicho