Song: Pimp by Blood
Artist:  Reminisce
Year: 2013
Viewed: 115 - Published at: 4 years ago

Oya take it to the bank lo bami cash ye
Gba key gbe motto e jade fo ma bash e
Bo ye lo yu man o ma lo pe ju
Motto ye ma move gan ma ma lo teju
Chicks in the living room getting it on and
They ain’t leaving till odi yi e
Ewo ni ka la mo oya e bo so
Let the faji begin mi ni jo jo
Jo jo mi ni eje lori kini
Gbogbo e lo school yi yapa ni bi
Yeee awon omo ilole se ego
Gbo so lo lori table e omo fo isiewo
Ole pe mi clark kent ta bi Peter Parker
Ole pe mi tall gan Reminisce superstar
Lovе bitches with dreadlocks but me nah rasta
Shomo anybody gbеni pe mo sha cassava
When the henny in your system ain’t no telling
When i fuck em when i diss em thats when they be yelling
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Oya verse 2 oti di blue film
Bo pana ko source ori lu fe
Is about to go down ise ye ti ye now
Ti ba fisi e lara tan wa pa ni wan he ma
ko twerk baby omo je run
Kon e nimi player base mo se Thierry Henry
Mo fe swim gberi pe mo wa ferry
Awon ti mo ku abi last week wan peri
Ship mi ole capsize iroko ti ole wo
To pe ti ba ti rise kosi ti ole wo
Enter any chick like a mother fucking maggot
Ti ba si ye tan i'd let bygones be bygones
Sun mo mi to close up mi ose toothpaste
Ti ba me fi sha iye alera ko ja 2 days
Omo parole ta fe sele omo fisi 2 ways
Remmy in my system ode ma fi sha yo today
When the henny in your system ain’t no telling
When i fuck em when i diss em thats when they be yelling
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood
Ama pimp my blood pimp my blood

( Reminisce )
www.ChordsAZ.com

TAGS :