Song: Trăng khuyết
Viewed: 98 - Published at: 8 years ago

1. [A] Ngồi nơi [F#m] đây, anh nhớ em
Nhớ về [E] em đang nơi xứ [A] người
Anh nhớ [Bm] em nhiều đêm thao [E] thức
Anh nhớ [C#m] em vầng trăng [F#m] khuyết thêm 2. Hạt sương [F#m] đêm rơi thật êm
Dưới vỏ [C#m] tim sâu trong đáy lòng
Anh ngước [Bm] lên nhìn ngôi sao [E] kia
Cho trái tim nhẹ vơi [F#m] nỗi đau ĐK: Mình anh [A] thôi đơn côi lẻ [E] loi
Nhìn vầng [F#m] trăng đêm khuya, [C#m] khuya tàn
Vầng trăng [D] kia đang vui hay [A] buồn
Mà tại sao trăng soi sáng [E] tôi Tình anh [A] trôi trên sông dưới [E] trăng
Tìm em [F#m] nơi xa xôi [C#m] cuối dòng
Đàn ngân [D] nga ai ca cung [A] sầu
Để tình ta nay tan vỡ [E] mau biết đi về [A] đâu Ha hà ha hà ha há [C#m] ha
[Bm] Ha hà ha hà ha há [A] ha
Ha hà ha hà ha há [C#m] ha, há hà
Hà ha [Bm] ha, ha hà ha há [E] ha [F#m] Đi về đâu, anh biết [C#m] đi về đâu
Khi màn [D] đêm đã ngăn anh gặp [A] em
[F#m] Anh giờ đây như ánh [C#m] mây kia nhẹ trôi
Trôi về [D] nơi xa xôi mù [E] khơi

( Lê Bá Vĩnh )
www.ChordsAZ.com

Chord List

TAGS :